آرمان حبیبی دوشنبه 14 بهمن 1398 12:07 ب.ظ نظرات ()

طراحی ساختمان های بتنی

Reinforced Concrete Building Design

همه چیز در مورد طراحی ساختمان های بتنی

طراحی ساختمان های بتنی از دروس مهم و اصلی کارشناسی پیوسته معماری در برنامه درسی جدید است. ،که جایگزین «سازه های بتنی» از برنامه درسی قدیمی شده است. هدف این درس آشنایی با بتن، خواص بتن و تکنولوژی اجرای آن و نیز محاسبه و طراحی ساختمانهای بتنی است. برای دستیابی به این هدف دانشجویان با تکنولوژی ساخت بتن، انواع آن و نحوه طراحی اجزای سازهای در ساختمان های بتنی آشنا میشوند. دانشجویان در پایان درس توانایی طراحی ساختمانهای بتنی معمول چند طبقه را خواهند داشت.

سرفصل درس:

تاریخچه بتن

*ویژگی ها و محدودیت های بتن

*  مواد متشکله بتن )سیمان، آب، سنگدانه و مواد افزودنی(

 * انواع بتن

*  ساخت و حمل بتن

 * ماشین آلات بتن

* ریختن، تراکم و نگهداری بتن

* میلگردهای بتنی

* انواع سیستم های سازهای بتنی در معماری

* مفهوم طراحی به روش حالت حدّی

* طراحی تیرهای بتن مسلح

* ستون های بتن مسلح

* پی های بتن مسلح

* دال های بتن مسلح

 

حال با توجه به دو  برنامه درسی موجود ، این درس را تشریح میکنیم :

 

1-     برنامه درسی  جدید،  مصوب سال 1395  که در دانشگاه تهران  و بعضی دانشگاه ها طبق آن تدریس می گردد  و آخرین بار توسط دانشگاه فردوسی بازنگری شده است و تا سال 1402 معتبر است .

2-     برنامه درسی قدیمی ، مصوب شورای عالی برنامه ریزی سال 1377 که همچنان در دانشگاه علم و صنعت  و بعضی دانشگاه ها طبق آن تدریس می گردد. لازم به ذکر است که در برنامه درسی قدیم عنوان درس «سازه های بتنی»  است.

مشخصات کلی،برنامه و سرفصل دروس کارشناسی مهندسی معماری بازنگری شده مورخ 6/10/95:

دانلود فایل کامل:طراحی ساختمان های بتنی