آرمان حبیبی پنجشنبه 19 مرداد 1396 09:46 ق.ظ نظرات ()
دفتری که باز میگذارم
در زمانی کوتاه خاک به خود می گیرد

اندیشه ای که باز می ماند
در اندک زمانی از ناکجا آباد سر بر می آورد

سرمایه ای که آزاد میشود
در کوتاه ترین مدت ناپیدا میگردد

زندگی ای که رها میگردد
در زمانی کوتاه ناله مرگ سر میدهد