آرمان حبیبی جمعه 16 اسفند 1398 07:18 ب.ظ نظرات ()
تعریف سند
مدرک یا سند عبارت است از اطلاعات ثبت شده، اعم از نوشتاری، دیداری، شنیداری که به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد شده و دارای ارزش نگهداری باشد. بنا به تعریف قانون مدنی ایران درماده ۱۲۸۴ ، نوشتهای است که در مقام دعوی و دفاع قابل استناد باشد. هر سندی نوشتهاست، اما هر نوشتهای سند نیست؛ همچنانکه ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی، شهادت نامه را سند ندانسته است.

انواع سند از نظر چرخه زندگی

سند جاری: اسنادی که مورد مراجعه مستمر باشند.

سند نیمه جاری: اسنادی که گاه گاهی مورد مراجعه قرار می‌گیرند.

سند راکد: اسنادی که مورد مراجعه ایجادکننده آن‌ها قرار نمی‌گیرد.


دانلود فایل کامل:انواع سند