اسکیس

همه چیز در مورد اسکیس + فایل PDF

عنوان درس : اسکیس

 Esquiss 

اسکیس
اسکیس

اسکیس  از دروس مهم و پایه معماری است  که در برنامه درسی جدید اضافه گردیده است.

برنامه درسی  جدید،  مصوب سال ۱۳۹۵  که در دانشگاه تهران  و بعضی دانشگاه ها طبق آن تدریس می گردد  و آخرین بار توسط دانشگاه فردوسی بازنگری شده است و تا سال ۱۴۰۲ معتبر است .

در برنامه درسی  بازنگری شده دانشگاه فردوسی  یک درس اسکیس وجود دارد اما در دانشگاه تهران دو درس اسکیس ۱ و اسکیس ۲ تدریس می گردد که در ادامه به هر دو مورد می پردازیم:

 

مشخصات کلی،برنامه و سرفصل دروس کارشناسی مهندسی معماری بازنگری شده مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۵:

اسکیس
اسکیس
اسکیس
اسکیس
اسکیس
اسکیس

 

 

اسکیس
اسکیس

 

سیستم تدریس  با  دو  عنوان  اسکیس۱ و اسکیس۲:

 

عنوان درس به فارسی: اسکیس ۱

عنوان درس به انگلیسی: Esquiss I

تعداد واحد: ۱

تعداد ساعت: ۳۲

نوع درس: پایه

نوع واحد: عملی

پیشنیاز: : مقدمات طراحی معماری ۳

 

اهداف درس:

 

* پرورش جسارت در طراحی و ایده پردازی معماری

* کنترل و تنظیم زمان توسط دانشجو برای رسیدن به یک طرح خوب

*آشنایی با طراحی از طریق استفاده از مجموع اطلاعات قبلی ذهنی فرد در مدت زمان کوتاه

* پرورش جسارت دانشجو در خط کشیدن

* ایجاد حس اعتماد به نفس در دانشجویان در هنگام طراحی

 

سرفصل درس :

 

* ترسیم و بیان معماری

* ترسیم و معرفی مصالح مختلف در معماری متناسب با نوع پروژه ها

* تکنیک های مختلف راندو آشنایی با ترسیم انواع پرسپکتیوهای معماری

* قدرت اتودزدن و تغییر فرمهای مختلف معماری

* مدیریت زمان در طول ترسیم پروژه

 

 

منابع اصلی:

* ت، وایت، ادوارد ( ۱۳۸۷ )، مفاهیم پایه در معماری، ترجمه محمد احمدی نژاد، تهران، نشر خاک

* حجت، عیسی ( ۱۳۸۹ )، مشق معماری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

* دی. کی.چینگ، فرانسیس ( ۱۳۸۶ )، معماری: فرم، فضا، نظم، ترجمه زهره قراگزلو، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

* طایفه، احسان ( ۱۳۸۸ )،چگونه معمارانه طراحی کنیم، جلد اول دوم سوم، تهران، نشر خاک.

* طایفه، احسان ( ۱۳۹۰ )، ایده و خلاقیت در معماری ایرانی، تهران، نشر علم معمار.

* طایفه، احسان ) ۱۳۹۰ (، معماری داخلی، تهران، نشر علم معمار.

* لازیو، پل ( ۱۳۸۶ )، تفکر ترسیمی برای معماران و طراحان، مترجمین: سعید آقایی و محمود مدنی، تهران، انتشارات

هنر اسلامی.

* لین، مارک دابلیو و آسلا (۱۳۸۹ )، تکنیکهای راندو در معماری: یک منبع رنگی، ترجمۀ امیراعلا عدیلی، تهران،انتشارات طراحان هنر

* لین، مارک دابلیو و آسلا ( ۱۳۸۹ )، تکنیکهای راندو در معماری، ترجمۀ علیرضا میرزایی، تهران، سلسلۀ مهر

 

 

 

 

 

 

عنوان درس به فارسی: اسکیس ۲

عنوان درس به انگلیسی: Esquiss II

تعداد واحد: ۱

تعداد ساعت: ۳۲

نوع درس: پایه

نوع واحد: عملی

پیشنیاز: : اسکیس ۱

 

اهداف درس:

 

* آشنایی با روشهای مختلف ترسیم و ارایه در پروژه های معماری

*بالابردن قدرت تجزیه و تحلیل دانشجویان معماری در مورد موضوعات مختلف

*پرورش جسارت دانشجو در خط کشیدن و طراحی

* ایجاد حس اعتماد به نفس در دانشجویان در هنگام طراحی

* ایدهپردازی و خیالپردازی در پروژههای معماری

 

سرفصل درس :

 

* آشنایی با چگونگی ایدهپردازی در معماری و ترسیم این ایدهها

* آشنایی با بیان ایدهها به صورت دیاگرام

* آشنایی با ترسیم و طراحی سریع پلان و مقاطع

* آشنایی با طراحی فرم بر اساس ایدهپردازی سریع

* آشنایی با اقلیمهای مختلف و جزییات ترسیمی این اقلیمها دراسکیسهای معماری

* ترسیم یک پروژه کامل در مدت زمانی کوتاه )یک روز(.

 

منابع اصلی:

* امید آذری ، آرتور ) ۱۳۸۶ (، آموزش اسکیس در معماری و معماری منظر ، تهران، گنج هنر

* امید آذری، آرتور ( ۱۳۸۸ )، در جستجوی فضاهای گمشده ، با آموزش هزار تکنیک کروکی و راندو، تهران، مهرازان

* امید آذری، آرتور ( ۱۳۹۰ )، آموزش گام به گام راندو در معماری، تهران، فرهنگسرای یساولی

* صدیق، مرتضی و باقر حسینی ( ۱۳۸۸ )، آموزش اسکیس، تهران، انتشارات حرفه هنرمند

* صدیق، مرتضی و دیگران( ۱۳۸۸ )، آموزش راندو، تهران، انتشارات حرفه هنرمند

* صدیق، مرتضی و دیگران(۱۳۸۸ )، گرافیک و تحلیل سایت، تهران، انتشارات حرفه هنرمند

* صدیق، مرتضی و میثم صدیق( ۱۳۸۹ )، تکنیک های کاربدری پرسپکتیو: معماری، طراحی شهری،معماری منظر،تهران، انتشارات کلهر

* ت، وایت، ادوارد ( ۱۳۸۷ )، مفاهیم پایه در معماری، ترجمه محمد احمدینژاد، تهران، نشر خاک

* حجت، عیسی ( ۱۳۸۹ )، مشق معماری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

* دی. کی.چینگ، فرانسیس ( ۱۳۸۶ )، معماری: فرم، فضا، نظم، ترجمه زهره قراگزلو، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

* طایفه، احسان ( ۱۳۸۸ )، چگونه معمارانه طراحی کنیم، جلد اول دوم سوم، تهران، نشر خاک.

* طایفه، احسان ( ۱۳۹۰ )، ایده و خلاقیت در معماری ایرانی، تهران، نشر علم معمار.

* طایفه، احسان (۱۳۹۰ )، معماری داخلی، تهران، نشر علم معمار.

* لازیو، پل (۱۳۸۶ )، تفکر ترسیمی برای معماران و طراحان، ترجمه سعید آقایی و محمود مدنی، تهران، انتشارات هنراسلامی.

* لین، مارک دابلیو و آسلا ( ۱۳۸۹ )، تکنیکهای راندو در معماری: یک منبع رنگی، ترجمۀ امیراعلا عدیلی، تهران،انتشارات طراحان هنر

* لین، مارک دابلیو و آسلا ( ۱۳۸۹ )، تکنیکهای راندو در معماری، ترجمۀ علیرضا میرزایی، تهران، سلسلۀ مهر

 

 

دانلود فایل PDF :

اسکیس

 

 

One thought on “اسکیس”

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Rating*