انسان،طبیعت،معماری

همه چیز در مورد انسان،طبیعت،معماری+ فایل PDF

 

عنوان درس: انسان،طبیعت،معماری

Man, Nature, Architecture

انسان،طبیعت،معماری
انسان،طبیعت،معماری

انسان،طبیعت،معماری از دروس مهم و پایه معماری است که با توجه به دو برنامه درسی موجود ، این درس را تشریح میکنیم :
۱ – برنامه درسی جدید، مصوب سال ۱۳۹۵ که در دانشگاه تهران و بعضی دانشگاه ها طبق آن تدریس می گردد و آخرین بار توسط دانشگاه فردوسی بازنگری شده است و تا سال ۱۴۰۲ معتبر است . ۲ – برنامه درسی قدیمی ، مصوب شورای عالی برنامه ریزی سال ۱۳۷۷ که همچنان در دانشگاه علم و صنعت و بعضی دانشگاه ها طبق آن تدریس می گردد.

هدف اصلی درس آشنا نمودن دانشجویان با ارتباط معماری و طبیعت و توجه به نقش انسان (به عنوان خالق معماری)در ارتباطی که بین اثر ،خود و طبیعت برقرار می کند می باشد. اندیشیدن به راهکارهایی با الهام از طبیعت برای پاسخ به پرسشهای معماری امروز که علاوه بر نو و بهینه بودن با ساختار حاکم بر طبیعت در سازگاری کامل باشد، یکی از اهداف این درس می باشد. توجه به حفظ طبیعت، احترام به آن و فراهم نمودن شرایط آسایش در معماری با روشهایی که تا حد امکان از وارد آوردن آسیب به طبیعت پرهیز شود از جمله اهداف دیگر این درس است. برای درک بهتر این موضوعات مراجعه به تجربیات ارزنده معماری گذشته کشورمان و همچنین سایر کشورها و به موازات آن بررسی تجربیات و پیشرفتهای معماری معاصر می تواند بسیار مفید باشد. در کنار موضوعات معماری ،مطالعه نحوه برخورد و ارتباط و همچنین الگوگیری سایر علوم از طبیعت و توجه به حفاظت از آن در گسترش دید و عمیقتر نمودن شناخت دانشجویان کمک خواهد نمود.

 

مشخصات کلی،برنامه و سرفصل دروس کارشناسی مهندسی معماری بازنگری شده مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۵:

انسان،طبیعت،معماری
انسان،طبیعت،معماری
انسان،طبیعت،معماری
انسان،طبیعت،معماری
انسان طبیعت معماری
انسان طبیعت معماری

 

 

 

انسان،طبیعت،معماری
انسان،طبیعت،معماری

*****مشخصات کلی،برنامه و سرفصل دروس کارشناسی مهندسی معماری مصوب شورای عالی برنامه ریزی ۲۴ / ۸ / ۱۳۷۷ :
انسان،طبیعت،معماری
انسان،طبیعت،معماری
انسان طبیعت معماری
انسان طبیعت معماری

 

سایر منابع:

Gruber, P. (2011), Biomimetics in Architecture: Architecture of Life and Buildings, Springer, New York
Jodidio, P. (200۶), Architecture: Nature, Prestel, Munich
Laffon, C., Laffon, M. (2004), A home in the world: houses and cultures, H.N. Abrams, New York
Portoghesi, P. (2000), Nature and Architecture, Skira,Milano
Otto, F., Rasch, B. (1995), Finding Form: Towards on Architecture of the Minimal, Deutcher Werkbund, Munich
Rudofsky, P. (1981), Architecture without Architect, Academy Editions, London

 

دانلود فایل PDF :

انسان،طبیعت،معماری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Rating*