بانک مشاغل

بانک مشاغل چیست؟

بانک مشاغل راهی برای پیدا کردن کار توسط استاد کاران و راهی برای یافتن استاد کاران برای کارفرمایان می باشد.

گروه معماری و املاک آمد در حال حاضر بیش از ۲۰۰ استاد کار با تجربه و مورد اعتماد ، فقط در منطقه  بابلسر و حومه در اختیار دارد تا در اسرع وقت،باکیفیت و قیمت مناسب به شما خدمت رسانی نماید.