بیان معماری۱

همه چیز در مورد بیان معماری + فایل PDF

عنوان درس: بیان معماری ۱

Architectural Communication I

بیان1
بیان۱

بیان معماری از دروس مهم و پایه معماری است که با توجه به دو برنامه درسی موجود ، این درس را تشریح میکنیم :
۱ – برنامه درسی جدید، مصوب سال ۱۳۹۵ که در دانشگاه تهران و بعضی دانشگاه ها طبق آن تدریس می گردد و آخرین بار توسط دانشگاه فردوسی بازنگری شده است و تا سال ۱۴۰۲ معتبر است . ۲ – برنامه درسی قدیمی ، مصوب شورای عالی برنامه ریزی سال ۱۳۷۷ که همچنان در دانشگاه علم و صنعت و بعضی دانشگاه ها طبق آن تدریس می گردد.

دروس بیان معماری  در برنامه  جدید در ۳  و در برنامه قدیمی در ۲ نیمسال نخست آموزش معماری به موازات دروس مقدمات طراحی معماری ارائه میشود. در این دروس تلاش میشود تا دانشجویان با مبانی بیان معماری در حوزۀ ترسیم و ساخت آشنا شوند.

 

مشخصات کلی،برنامه و سرفصل دروس کارشناسی مهندسی معماری بازنگری شده مورخ ۶/۱۰/۹۵:

بیان1
بیان۱
بیان1
بیان۱
بیان1
بیان۱

 

 


*****مشخصات کلی،برنامه و سرفصل دروس کارشناسی مهندسی معماری مصوب شورای عالی برنامه ریزی ۲۴ / ۸ / ۱۳۷۷ :
بیان1
بیان۱

 

سایر منابع:

 • انات، اسن ( ۱۳۶۳ )، پرسپکتیو و رسم سایه در پرسپکتیو، ترجمۀ میرعلی اکبر سیدنورانی، تبریز، انتشارات شمس تبریز.
 • براون، دیوید، پرسپکتیو در طراحی، ترجمۀ عربعلی شروه، تهران، انتشارات یساولی
 • ترقیجاه، محسن ( ۱۳۸۳ )، مناظر و مرایا )پرسپکتیو(، تهران، انتشاران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
 • سیدصدر، ابوالقاسم ( ۱۳۸۴ )، هندسه معماری شامل پرسپکتیوها و سایهها، تهران، سیمای دانش.
 • صدیق، مرتضی و میثم صدیق ( ۱۳۸۹ )، تکنیکهای کاربردی پرسپکتیو: معماری، طراحی شهری، معماری منظر،تهران، انتشارات کلهر.
 • متقیپور، احمد ( ۱۳۸۹ )، رسم فنی عمومی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ هفدهم.
 • موسوی، محسن، هندسه مناظر و مرایا: آموزش پرسپکتیو و درک احجام به زبان ساده، تهران، انتشارات علم ودانش
 • موسویان، محمدرضا ( ۱۳۸۰ )، رسم فنی و پرسپکتیو در طراحی معماری، تهران، انتشاران آذرخش.
 • مونتاگیو، جان ) ۱۳۸۶ (، مبانی ترسیم پرسپکتیو به روش بصری در معماری، ترجمۀ زهرا ترکمن، تهران، انتشارات راه کمال.
 • واکر، تئودور دی ) ۱۳۸۶ (، اسکیس پرسپکتیو، ترجمۀ امیراعلا عدیلی، تهران، انتشارات همام.
 • وایت، گوئن ) ۱۳۶۶ (، پرسپکتیو: راهنمایی برای نقاشان، آرشیتکتها و طراحان، ترجمۀ هرمز معزز، تهران،انتشارات روزبهان .

 

دانلود فایل PDF :

بیان معماری۱

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Rating*