بیان معماری2

همه چیز در مورد بیان معماری + فایل PDF

 

عنوان درس: بیان معماری 2

Architectural Communication 2

بیان معماری از دروس مهم و پایه معماری است که با توجه به دو برنامه درسی موجود ، این درس را تشریح میکنیم :
1 – برنامه درسی جدید، مصوب سال 1395 که در دانشگاه تهران و بعضی دانشگاه ها طبق آن تدریس می گردد و آخرین بار توسط دانشگاه فردوسی بازنگری شده است و تا سال 1402 معتبر است . 2 – برنامه درسی قدیمی ، مصوب شورای عالی برنامه ریزی سال 1377 که همچنان در دانشگاه علم و صنعت و بعضی دانشگاه ها طبق آن تدریس می گردد.

دروس بیان معماری  در برنامه  جدید در 3  و در برنامه قدیمی در 2 نیمسال نخست آموزش معماری به موازات دروس مقدمات طراحی معماری ارائه میشود. در این دروس تلاش میشود تا دانشجویان با مبانی بیان معماری در حوزۀ ترسیم و ساخت آشنا شوند.

 

مشخصات کلی،برنامه و سرفصل دروس کارشناسی مهندسی معماری بازنگری شده مورخ ۶/۱۰/۹۵:


*****مشخصات کلی،برنامه و سرفصل دروس کارشناسی مهندسی معماری مصوب شورای عالی برنامه ریزی ۲۴ / ۸ / ۱۳۷۷ :

 

 

سایر منابع  :

* امیدآذری، آرتور (۶ ) 138 ، آموزش اسکیس در معماری و معماری منظر، تهران، گنج هنر
* امیدآذری، آرتور ( 1388 ) ، درجستجوی فضاهای گمشده، با آموزش هزار تکنیک كروكي و راندو، تهران، مهرازان
* امیدآذری، آرتور ( 1390 ) ، آموزش گام به گام راندو در معماری، تهران، فرهنگسرای یساولی
* صدیق، مرتضی و باقرحسینی ( 1388 ) ، آموزش اسکیس، تهران، انتشارات حرفۀ هنرمند
* صدیق، مرتضی و دیگران ( 1388 ) ، آموزش راندو، تهران، انتشارات حرفۀ هنرمند
* صدیق، مرتضی و دیگران ( 1388 ) ، گرافیک و تحلیل سایت، تهران، انتشارات کلهر
* صدیق، مرتضی و میثم صدیق ( 1389 ) ، تکنیکهای كاربردی پرسپکتیو : معماری، طراحي شهری، معماری منظر،تهران، انتشارات کلهر
* طایفه، احسان ( 1388 ) ، چگونه معمارانه طراحي كنیم، تهران، مؤسسۀ علم معمار
* لین، مارک دابلیو و آسلا ( 1389 ) ، تکنیکهای راندو در معماری : یک منبع رنگي، ترجمۀ امیراعلا عدیلی، تهران،انتشارات طراحان هنر
* لین، مارک دابلیو و ( ) 1389 ) ، تکنیکهای راندو در معماری، ترجمۀ علیرضا میرزایی، تهران، سلسلۀ مهر
* مانته، هارالد ( 1390 ) ، ترکیب بندی در عکاسي، ترجمۀ پیروز سیار، تهران، انتشارات سروش
* وانگ، تامس ( 1387 ) ، اسکیس با مداد، ترجمۀ کورش محمودی و دیگران، تهران، انتشارات آیندهسازان و شهرآب

Lin, Mike W. (1985), Architectural Rendering Techniques: A Color Reference, Wiley
Lin, Mike W. (1993), Drawing and Designing with Confidence: A Step by Step Guide, Wiley

 

دانلود فایل PDF :

بیان معماری2

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Rating*