طراحی نهایی

به نام خدا

طراحی نهایی

Final Design Project

همه چیز در مورد طراحی نهایی

طراحی نهایی
طراحی نهایی

طراحی نهاییاز دروس مهم و اصلی معماری است.که جایگزین «طرح نهایی» از برنامه درسی قدیمی شده است . طرح نهایی جمع بندی و نتیجه گیری از تمامی درس های عملی و نظری است که دانشجو در دوره کارشناسی گذرانده است.احراز توانایی های دانشجو در جهت پیشبرد یک طراحی معماری جامع از مرحله ایده پردازی تا تهیۀ دقیق طرح های اجرایی ساختمانی، به نحوی که حاصل نهایی، واجد وحدت و انسجام کافی در تألیف ابعاد و عوامل گوناگون موثر در طراحی باشد.

بخشی از سرفصل درس :

موضوع طرح به انتخاب دانشجو و با هماهنگی استاد راهنما، گروه آموزشی و تصویب دانشکده ها تصویب میگردد. در انتخاب موضوع و مقیاس طرح لازم است به نحوی تصمیم گیری شود که امکان پیشبرد طرح از ابتدای برنامه ریزی کالبدی تا تهیه نقشه های اجرایی، که جزو ضروریات این طرح است، در ظرفیت زمانی مجاز دانشجو برای این درس بگنجد.

گزارش طرح نهایی باید شامل: چکیده فارسی و انگلیسی، اهداف، معرفی موقعیت و مکان طرح، برنامه دهی و برنامه فیزیکی شرایط آب و هوایی… و نقد نمونه های موردی، فرایند طراحی، و نقشه های پروژه بوده و تعداد صفحات آن بین۷۰ تا ۹۰ صفحه باشد.

 

حال با توجه به دو  برنامه درسی موجود ، این درس را تشریح میکنیم :

 

برنامه درسی جدید،  مصوب سال ۱۳۹۵  که در دانشگاه تهران  و بعضی دانشگاه ها طبق آن تدریس می گردد  و آخرین بار توسط دانشگاه فردوسی بازنگری شده است و تا سال ۱۴۰۲ معتبر است .

برنامه درسی قدیمی ، مصوب شورای عالی برنامه ریزی سال ۱۳۷۷ که همچنان در دانشگاه علم و صنعت و بعضی دانشگاه ها طبق آن تدریس می گردد. لازم به ذکر است که در برنامه درسی قدیم عنوان درس «طرح نهایی»  است.

مشخصات کلی،برنامه و سرفصل دروس کارشناسی مهندسی معماری بازنگری شده مورخ ۶/۱۰/۹۵:

 

طراحی نهایی
طراحی نهایی
طراحی نهایی
طراحی نهایی

 

طراحی نهایی
طراحی نهایی

مشخصات کلی،برنامه و سرفصل دروس کارشناسی مهندسی معماری مصوب شورای عالی برنامه ریزی ۲۴/۸/۱۳۷۷:

طرح نهایی
طرح نهایی

 کاری از بخش  معماری و شهرسازی ،مرکز هنری اجتماعی آمـد

Amadgp.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Rating*