مدیریت

به نام خدا

مدیریت

Management

همه چیز در مورد  کارشناسی ارشد مدیریت

مدیریت
مدیریت

مدیریت

مدیریت فرایند به‌کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می‌گیرد.

تعریف

همانند خیلی از رشته ها  برای مدیریت نیز تعاریف متعددی ارائه شده‌است. از مهم‌ترین تعاریفی  میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

-هنر انجام امور با و به‌وسیله دیگران

-فرایندی که طی آن تصمیم‌گیری در سازمان‌ها صورت می‌پذیرد

-انجام وظایف برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترل

-علم و هنر هماهنگی کوشش‌ها و مساعی اعضای سازمان و استفاده از منابع برای نیل به اهداف سازمانی

-بازی کردن نقش رهبر، منبع اطلاعاتی، تصمیم‌گیرنده و رابط برای اعضای سازمان

 

مدیریت از دید کارکردی شامل وظایفی همچون برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، سازماندهی، نوآوری، هماهنگی، ارتباطات، رهبری، انگیزش و کنترل می‌گردد. این نوع تعاریف از مدیریت اگر چه با کمی و کاستی یا فزونی‌هایی در واژه‌های بیان‌کننده وظایف روبروست، اما به نظر روان‌تر از تعاریفی است که می‌کوشند مدیریت را محصور به یک ویژگی خاص نمایند یا ارزش فلسفی خاصی به مفهوم بیفزایند. بااین‌حال، تعاریف متعدد از مدیریت با توجه به کارکردهای آن از سوی محققانی چون فایول یا گیولیک دارای تفاوت‌هایی است که به‌سادگی نمی‌توان از آن‌ها گذر کرد. آنچه واضح است علم مدیریت هنوز نتوانسته‌است تعریف خود را مدیریت کند.

تعایف زیر، مفاهیم کلیدی مدیریت را دربردارد:

مدیریت یک فرایند است.

مفهوم نهفته مدیریت، هدایت تشکیلات انسانی است.

مدیریت مؤثر، تصمیم‌های مناسبی می‌گیرد و به نتایج مطلوبی دست می‌یابد.

مدیریت کارا به تخصیص و مصرف مدبرانه می‌گویند.

مدیریت بر فعالیت‌های هدفدار تمرکز دارد.

مدیریت عبارتست از عملی که به‌صورت آگاهانه و مستمر انجام می‌شود و به سازمان شکل می‌دهد.

 

وظایف مدیریت

هنری فایول، صنعتگر فرانسوی، چنین اظهار داشت که همه مدیران، پنج وظیفه یا کار، انجام می‌دهند: برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترل. امروزه، این کارها را به صورت چهار وظیفه زیر بیان می‌کنند.

برنامه‌ریزی

سازماندهی

رهبری

هماهنگی

کنترل

 

پیتر دراکر، وظیفه مدیران را بازاریابی و نوآوری می‌داند.

در عین حال، متون جدیدتر عمده وظایف مدیران را برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری، استخدام و کنترل می‌دانند.  برخی از منابع، استخدام را از فهرست فوق حذف کرده‌اندو برخی نیز هماهنگی را جایگزین آن نموده‌اند.

مدیریت از دید کارکردی شامل وظایفی همچون برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، سازماندهی، نوآوری، هماهنگی، ارتباطات، رهبری، انگیزش و کنترل می‌گردد.

 

برنامه‌ریزی

برنامه‌ریزی یا طرح‌ریزی یعنی اندیشیدن از پیش. متخصصین از زوایای متعدد برای برنامه‌ریزی تعاریف متعددی ارائه کرده‌اند که برخی از آن‌ها از این قرار است:

-تعیین هدف، یافتن و ساختن راه وصول به آن،

-تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه کارهایی باید انجام گیرد،

-تجسم و طراحی وضعیت مطلوب در آینده و یافتن و ساختن راه‌ها و وسایلی که رسیدن به آن را فراهم کند،

-طراحی عملیاتی که شیئی یا موضوعی را بر مبنای شیوه‌ای که از پیش تعریف شده، تغییر بدهد.

-در گزینش و تعیین هدف، مدیر باید امکان‌پذیر بودن و قابل قبول بودن آن‌ها را از نظر مدیران و کارکنان، مورد توجه قرار دهد.

 

برنامه آموزشی بازاریابی باید با ارزیابی نیازهای آموزشی شما آغاز گردد. به‌طور کلی این نیازها در مناطقی که شما در آن عملکرد ضعیفی دارید بیشتر نمایان می‌شوند. به‌طور مثال اگر میزان وفاداری مشتریان به کسب و کار کاهش بیابد یا فروشنده‌ای قادر به فروش در اندازه استاندارد و معمول نباشد. این محدوده‌ها همچنین شامل فرصت‌ها و تغییرات نیز می‌شوند.

سازماندهی

سازماندهی فرایندی است که طی آن تقسیم کار میان افراد و گروه‌های کاری و هماهنگی میان آنان، به منظور کسب اهداف صورت می‌گیرد.

در رابطه با سازماندهی، مدیر باید هم ساختار سازمان را متناسب با اهداف و منابع سازمان ایجاد نماید(طراحی سازمان) و هم به دنبال فراهم نمودن افراد مناسب برای ساختار تعیین شده (تأمین منابع) باشد.

انگیزش

رهبری یا هدایت یعنی تلاش مدیر برای ایجاد انگیزه و رغبت در زیردستان جهت دست یافتن به اهداف سازمان.

 

ارزیابی

کنترل، تلاش منظمی است در جهت رسیدن به اهداف استاندارد، طراحی سیستم بازخورد اطلاعات، مقایسه اجزای واقعی با استانداردهای از پیش تعیین شده و سرانجام تعیین انحرافات احتمالی و سنجش ارزش آن‌ها بر روند اجرایی که در بر گیرنده حداکثر کارایی است.

 

مدیریت
مدیریت

سطوح مدیریت

مدیریت در سازمان‌های بزرگ معمولاً از سه سطح برخوردار است:

مدیریت عملیاتی (سرپرستی)

مدیریت میانی

مدیریت عالی

مدیریت عملیاتی

 

برنامه عملیاتی

نوعی برنامه تفصیلی و کوتاه‌مدت است که موجب مراجعه کمتر زیردستان به مدیران جهت کسب تکلیف و همچنین کم کردن مراجعه مدیران به کارکنان جهت نظارت بر عملکرد آنان می‌باشد. مدیران رده عملیاتی بیشتر وقتشان را با زیردستان، مقداری از آن را با همکاران و اندک زمانی را با مافوق‌ها یا خارج از سازمان می‌گذرانند.

مدیریت میانی

مدیران میانی به‌طور مستقیم به مدیران رده بالا گزارش می‌دهند. کارشان مدیریت بر سرپرستان است و نقش حلقه واسط را میان مدیریت عالی و مدیران عملیاتی به عهده دارند. بیشتر وقت مدیران میانی به تحلیل داده‌ها، آماده کردن اطلاعات برای تصمیم‌گیری، تبدیل تصمیم‌های مدیریت به پروژه‌های معین برای سرپرستان و جهت دادن به نتایج کار مدیران عملیاتی اختصاص می‌یابد. مدیران میانی برنامه‌ریزی‌های میان مدت نموده و برای اظهارنظر مدیریت عالی، برنامه‌های جامع و بلندمدت آماده می‌نمایند.

مدیریت عالی

استراتژی‌ها و خط مشی‌های سازمانی توسط رئیس سازمان، مدیر کل و معاونین تدوین می‌گردند. مدیری که در نقش‌های عملیاتی و میانی بوده می‌تواند به مدیریت عالی راه یابد. بخش اعظم کار مدیران عالی از نظر پویایی و مشغله نظیر کار مدیران عملیاتی می‌باشد.  تصمیمات استراتژیک، جامع و بلندمدت در این سطح انجام می‌گیرد.

 

کارشناسی ارشد مدیریت

مدیریت یکی از رشته های امتحانی گروه علوم انسانی است . داوطلبانی که در زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد این رشته را به عنوان مجموعه امتحانی خود انتخاب می کنند ، می توانند در یکی از رشته گرایش های آن در مقطع کارشناسی ارشد به تحصیل بپردازند . مجموعه مدیریت شامل گرایش هایی است که در ۱۱ کد ضریب دسته بندی شده اند . متقاضیان می بایست به ضرایب دروس هر رشته گرایش که در دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد درج شده توجه نموده و بر اساس آن برنامه ریزی خود را انجام دهند تا به نتیجه مطلوب یعنی قبولی در آزمون ارشد دست یابند . به عبارت دیگر باید پس از انتخاب رشته گرایش مورد علاقه خود ، دروسی که ضرایب بالاتری دارند را بیش تر مورد توجه قرار داده و منابع کارشناسی ارشد مربوط به آن دروس را با دقت بیشتری مطالعه نمایند . با توجه به این که متقاضیان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نیز در همان آزمون جامعی که سازمان سنجش برگزار می کند ، شرکت می نمایند این منابع برای این داوطلبان نیز مفید و قابل استفاده خواهد بود .

 

رشته ها و گرایشات مدیریت

مدیریت دولتی،مدیریت صنعتی،مدیریت بازرگانی،مدیریت شهری،مدیریت رسانه،مدیریت استراتژیک،مدیریت تحول،مدیریت منابع انسانی،مدیریت ریسک،مدیریت بحران،مدیریت آموزشی،مدیریت کارآفرینی،مدیریت بازاریابی،مدیریت مالی،مدیریت پروژه،مدیریت برنامه ،مدیریت هتلداری و جهانگردی،مدیریت گمرکی،مدیریت کیفیت،مدیریت تکنولوژی،پژوهش عملیاتی (علم مدیریت)،مدیریت ورزشی

 

 

معرفی مجموعه مدیریت  در مقطع کارشناسی ارشد

 

کارشناسی ارشد مدیریت یکی از پرطرفدارترین مجموعه ها در کنکور کارشناسی ارشد است و گواه این مطلب، شرکت حدود ۴۰۰۰۰ نفر درآزمون مجموعه کارشناسی ارشد مدیریت در سالهای اخیر است جذابیت های مدیریت و گرایشهای متنوع آن توجه بسیاری از فارغ التحصیلان رشته های دیگر را نیز به خود جلب کرده و باعث ایجاد رقابت شدید بین داوطلبان شده است.

مدیریت
مدیریت

ضرایب و گرایش های مجموعه مدیریت (آزمون سراسری) براساس آخرین تغییرات:

 

کنکور مدیریت
کنکور مدیریت

عناوین دروس امتحانی: ۱- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ۲- اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام، ۳- ریاضی و آمار، ۴- تئوری های مدیریت، ۵- اقتصاد خرد و کلان، ۶- مالیه عمومی و بودجه، ۷- مدیریت منابع انسانی، ۸- تحقیق در عملیات، ۹- مدیریت مالی، ۱۰- مدیریت تولید، ۱۱- بازاریابی، ۱۲- مدیریت سرمایه گذاری و ریسک، ۱۳- مبانی کارآفرینی، ۱۴- حسابداری مالی و صنعتی، ۱۵- دانش حمل و نقل، ۱۶- دانش مدیریت بازرگانی و حمل و نقل.

 

رشته ها و گرایش ها:

 

مدیریت بازرگانی

فارغ التحصیلان مدیریت بازرگانی قادر خواهند بود علاوه بر مدیریت سازمان ها، در امور بازرگانی و بازاریابی به فعالیت بپردازند.

گرایش های مختلف

این رشته دارای گرایش‌های مختلفی می باشد که عبارتند از: بازاریابی، بازاریابی بین الملل، مدیریت تحول، مالی، بیمه، بازرگانی بین الملل و …

واحدهای درسی در دانشگاه

جمع تعداد واحدهای درسی این رشته ۳۲ واحد بوده و ۴ واحد از آن مربوط به پایان نامه می باشد. تمامی درسهای این گرایش دو واحدی بوده و دانشجو باید ۱۴ درس دانشگاهی رابگذراند. ازمجموع درسهای این رشته ۴ واحد درس مدیریت پیشرفته، ۴۴ واحد تحلیل آماری و تحقیق در عملیات و مابقی آن دروس اختصاصی این رشته در زمینه آشنایی با تجارت و کسب و کار، مباحث استراتژیک سازمانی و مدیریت بازار می باشند.

 

 

مدیریت مالی

فارغ التحصیلان مدیریت مالی قادر به اشتغال درحوزه مدیریت و معاونت امور مالی و حسابرسی شرکت های خصوصی ودولتی خواهند بود.

این رشته تا قبل ازسال ۱۳۸۱به عنوان یکی از گرایشهای مدیریت بازرگانی محسوب می شد ولی به لحاظ اهمیت جریانهای مالی سازمان ها وتاثیر این جریان ها بر روی موفقیت و سود آوری سازمان ها و مباحث جدید سرمایه گذاری وغیره از سال ۱۳۸۱ به صورت یکی از رشته های کارشناسی ارشد مدیریت درآمد.

گرایش‌های مختلف:

این رشته در حال حاضر فاقد گرایش می باشد ولی امکان دارد که درآینده نزدیک به لحاظ تخصصی شدن مباحث آن دارای گرایش شود.

واحدهای درسی در دانشگاه:

جمع تعداد واحدهای درسی این رشته ۳۲ واحد بوده و ۴ واحد از آن مربوط به پایان نامه میباشد. تمامی درسهای این گرایش دو واحدی است. درس های این رشته شامل تئوریهای مدیریت پیشرفته،روش تحقیق، بازارهای پولی و مالی، اقتصاد مدیریت، بررسی موارد خاص، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته (۱) و (۲)، ریاضیات مالی، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی،سازمانهای پولی و مالی، سیمنار در مدیریت مالی، مدیریت مالی پیشرفته و تحقیق در عملیات و غیره می باشد.

 

 

مدیریت دولتی

دررشته مدیریت دولتی دانشجویان توانایی اداره موسسات دولتی و حتی خصوصی را کسب می کنند معمولاً حوزه های کاری این گرایش شامل «معاونت منابع انسانی کارگزینی و اصلاح ساختار سازمانی»می باشد.

این گرایش از رشته مدیریت اولین بار در سال ۱۳۳۳ تحت عنوان علوم اداری در موسسه علوم اداری زیر نظردانشکده حقوق دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه کالیفرنیای جنوبی برگزار شد. در حال حاضر این رشته در اکثر دانشگاه‌های کشور تحت عنوان مدیریت دولتی و با گرایش‌های مختلف در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تدریس می‌شود.

گرایش ها

این رشته در سطح کارشناسی ارشد در ۵ گرایش:

ساختار و تشکیلات و روش‌ها، مدیریت منابع انسانی، سیستم های اطلاعاتی مدیریت، تحول سازمانی و مدیریت مالی دولتی تدریس می شود. گرایش‌های مذکور در ۲۰ واحد درسی مشترک بوده و تفاوت آنهادر ۸ واحد درسی است.

 

 

مدیریت صنعتی

زمینه کاری مدیریت صنعتی، واحدهای صنعتی و تولید است و در حوزه های « کنترل کیفیت و مدیریت تولید» مشغول به کار خواهند شد.

هدف از رشته مدیریت صنعتی عبارت است از :

آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کارخانه ها، موسسه ها و شرکت های دولتی و خصوصی و نیزآشنایی دانشجویان با تئوری های نوین مدیریت صنعتی

نقش و توانایی :

فارغ التحصیلان گرایش مدیریت صنعتی می توانند در قسمت های مدیریت تولید، اداره حفاظت فنی و قسمت کنترل کیفیت کالا مشغول بکار شوند. ضمنا توانایی فعالیت در امور مربوط به مدیریت وکنترل پروژه را دارا می باشند.

شرکت کنندگان دراین دوره ، علاوه بر آشنایی با مسائل نظری دانش مدیریت صنعتی ، با زمینه های نوین مدیریت صنعتی و جایگاه آن در عرصه عمل آشنا خواهند شد.

 

 

مدیریت فناوری اطلاعات

کسب مهارت در زمینه فناوری های اطلاعات و کاربردآن در امور مدیریت از اهداف این گرایش است.

هدف از رشته مدیریت فناوری اطلاعات عبارت است از : تربیت کادر متخصص جهت ایجاد پایگاه اطلاعات درسازمان که به تصمیم گیری بهتر مدیران ارشد منتهی می شود .

دانشگاه ها

این رشته اولین بار در سال ۱۳۸۰ در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. پس از آن دانشگاه تهران، الزهرا و تربیت مدرس و در سال ۱۳۸۴ دانشگاه شهید بهشتی نیز به جمع سایر دانشگاه های پذیرش کننده اضافه شد. در سال ۱۳۸۵ دانشگاه زاهدان دراین گرایش پذیرش نمود. در حال حاضر علاوه بر موارد فوق، این گرایش در دانشگاه پیام نور مرکز تهران و همچنین واحد بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان نیز دایر است.همچنین درچندین دانشگاه و موسسه نیز به صورت مجازی ارائه می گردد.

واحدهای درسی در دانشگاه

دروس پیش نیاز: (۶واحد) شامل: کامپیوتر، آمار، روش تحقیق

دروس اصلی (۲۴ واحد) شامل: تئوری مدیریت پیشرفته،‌ مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته، تحلیل آماری، سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته، مدیریت منابع اطلاعاتی، تحقیق در عملیات پیشرفته، تحلیل و طراحی سیستم های ساختار یافته،‌ سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی،‌ سیستم های معین تصمیم گیری و خبره، فن آوری اطلاعات، و پایان نامه

دروس تخصصی شامل ۸ واحد با توجه به گرایش :

گرایش نظام کیفیت فراگیر: مدیریت کیفیت فراگیر، مهندسی رویه های اجرایی و ابزارطراحی فرآیند ها، استانداردهای مدیریت کیفیت فراگیر، نقش فناوری اطلاعات در تحقق مدیریت فراگیر

گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی: کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان، مهندسی نرم افزار به کمک کامپیوتر، روش شناسی ایجاد سیستم های اطلاعاتی، موارد عملی سیستم های اطلاعاتی

گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته: سیستم های خبره، سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری،سیستم های اطلاعاتی استراتژیک، منطق فازی و هوش مصنوعی

 

کار آفرینی

یکی از رشته های جدید مدیریت است که به بحث در مورد ایجاد و تأسیس واحدهای مختلف و اداره موسسات کوچک می پردازد.

مدیریت کارآفرینی عبارت است از مجموعه ای از نظریه ها، فنون و روش های هدایت اثربخش فعالیت های کارآفرینی. هدف از اجرای دوره کارشناسی ارشد کارآفرینی تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز مدیریت فعالیت های کارآفرینی در بخش خصوصی دولت و بخش عمومی می باشد.

شرکت کنندگان دراین دوره بهتر است دارای تجربه کار عملی در یکی از بخشهای خصوصی، عمومی و دولتی باشند. دانش آموختگان رشته کارآفرینی بعنوان مدرس، مدیران موسسات، پژوهشگران ومتخصصین مدیریت کارآفرینی با دانش و مهارت و نگرش کارآفرینی وارد عرصه های اقتصادی – اجتماعی کشور شده و به تسریع روند توسعه پایدار ملی کمک نمایند.

این رشته دارای ۱۸واحد درس اصلی می باشد.

 

مدیریت
مدیریت

دروس کارشناسی ارشد رشته مدیریت:

زبان عمومی و تخصصی( انگلیسی )

درس زبان عمومی و تخصصی با ضریب (۳) برای تمام گرایش ها به غیر از گرایش مدیریت مالی (برای این گرایش ضریب این درس (۲) می باشد) و گرایش های مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای و مدیریت بازرگانی دریایی (برای این گرایش ها ضریب این درس (۴) می باشد) دارای اهمیت بالایی برای داوطلبان رشته مدیریت است. بدون تردید اگر دانشجویان در درس زبان حداقل‌هایی را داشته باشند مطالعه و سرمایه‌گذاری در این درس می‌تواند منطقی باشد.

منابع

۱ – زبان تخصصی و متون درک مطلب مدیریت، دکتر ونوس و دکتر پرچ ۲ – زبان عمومی و تخصصی ، آرمان اشراقی

 

 

« تئوری‌های مدیریت »

تعداد سؤالات درس تئوری‌های مدیریت در آزمون کارشناسی ارشد ۳۰ سؤال می‌باشد و ضریب آن برای تمام گرایش ها (۳) و در گرایش های کارآفرینی، مدیریت حمل و نقل دریایی، بازرگانی دریایی و مدیریت مالی (۲) می باشد. به دلیل اهمیت این درس، برای قبولی داوطلبان باید توجه ویژه‌ای به این درس داشته باشند. حجم این درس نسبتاً بالاست. منابع و مراجع مهم این درس کتاب‌های رابینز، مدیریت عمومی تألیف دکتر الوانی، اصول و مبانی سازمان و مدیریت تألیف دکتر رضاییان، مدیریت رفتار سازمانی تألیف دکتر رضائیان، مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر اسفندیار سعادت می‌باشند.

 

« اقتصاد خرد و کلان »

این درس با ضریب (۲) برای تمام گرایش ها به غیر از گرایش های مدیریت مالی و مدیریت نشر در نظر گرفته شده است (ضریب این درس برای گرایش مدیریت مالی (۳) و برای مدیریت نشر (۰) می باشد). منابع مهم این درس که در دانشگاه‌های مختلف از روی آن تدریس می‌شود کتاب‌های اقتصاد خرد و مسائل آن تألیف دومینیک سالواتوره، نظریه اقتصاد خرد تألیف جان فرگوسن، تئوری اقتصاد خرد تألیف محمدحسن مشرف جوادی می‌باشند. دانشجویان رشته مدیریت کمی در این درس دچار مشکل هستند، سؤالاتی که در آزمون‌های چند سال اخیر از این درس مطرح می‌شود، با کمی پیچیدگی همراه است و لازم است دانشجویان با نکات مهم و مفاهیم جزئی‌تر آشنا باشند.

سر فصل ها و منابع

اقتصاد خرد: کلیات اقتصاد، تئوری تقاضا، عرضه و تعادل،کشش قیمتی تقاضا،کشش ارتباطی، کشش قیمتی عرضه و کشش درآمدی – بررسی رفتار مصرف کننده – بررسی رفتار تولید کننده، تئوری هزینه – تئوری بازارها(بازار رقابت کامل، بازار انحصار کامل فروش)

منابع اقتصاد خرد :

۱ – کتاب اقتصاد خرد دکتر نظری ۲ – کتاب اقتصاد خرد سالواتوره

اقتصاد کلان: آشنایی با مدل‌ها و الگوهای اقتصادی کلاسیک، حسابداری ملی (حساب‎های ملی- شاخص قیمت) – بررسی تعادل و وضعیت بازار کالا و خدمات و سیاست‌های مالی – بازار پول، سیاست‌های پولی، تعادل همزمان در بازار کالا و خدمات و بازار پول(مدل ISو LM) – بررسی کارایی سیاست‌های پولی و مالی، نظریه‌های مصرف و سرمایه‌گذاری، نظریات تورم و بیکاری

منابع اقتصاد کلان :

۱- کتاب اقتصاد کلان دکتر نظری ۲- کتاب اقتصاد کلان یوسف فرجی

 

« ریاضی و آمار »

بعضی از دانشجویان از درس ریاضی و آمار گریزانند! اما نگاهی به ضریب (۳) برای گرایش های مدیریت مالی و مدیریت کارآفرینی و ضریب (۲) برای سایر گرایش ها و تعداد سؤالات آن (۲۰ سؤال که ۱۴ سؤال آن مربوط به درس ریاضی عمومی و ۶ سؤال آن به درس آمار و احتمال اختصاص دارد) بدون شک این درس را جزء دروس مهم در آزمون قرار می‌دهد.

البته همین که اکثر دانشجویان در این درس به نسبت دیگر دروس تخصصی ضعیف هستند، اهمیت این درس را دو چندان می‌کند و اگر دانشجویی در این درس به تسلط نسبی خوبی برسد، گام قابل ملاحظه‌ای در جهت قبولی خود برداشته است.

ریاضی :

منابع

– کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت،تالیف اکبر عالم تبریز و محمد فاریابی باسمنج،انتشارات صفار-اشراقی

– کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری،تالیف هادی رنجبران,انتشارات اثبات

– ریاضیات به سبک من انتشارات فرهیختگان دانشگاه، مولفان: عباس تاجیک – مینا محسنی

سر فصل ها

-تابع (تعریف اولیه، دامنه برد، ترکیب توابع، دامنه ترکیب،معکوس تابع، تابع یک به یک و …..)۲-حد و پیوستگی (قضایای حدی،رفع ابهام و و و و رفع ابهام نمایی و …….و پیوستگی)

-مشتق و کاربردهای آن(تعاریف مشتق و قضایای آن، فرمول‌های مشتق،انواع مشتق‌گیری مثل زنجیره‌ای، ضمنی، پارامتری،لگاریتمی و ….،عامل صفرکننده و کاربردهای مشتق مثل تعیین نقاط اکسترمم،عطف، تقعر و ….)۲- انتگرال و کاربردهای آن(تعریف، قضایا و فرمول‌های انتگرال‌گیری،روش‌های انتگرال‌گیری ،قضیه اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال و کاربردهای انتگرال)

-توابع چند متغیره و کاربردهایش(مشتق جزئی، زنجیره ای، ضمنی و تعیین نقاط اکسترمم، اکسترمم‌های مشروط و ….)۲-ماتریس‌ها(اعمال روی ماتریس‌ها، دترمینان و خواص آن، معکوس ماتریس‌ها، رتبه، مقادیر ویژه،حل دستگاه و ….)۳-کاربرد ریاضی در اقتصاد،حسابداری و مدیریت

آنالیز ترکیبی و مجموعه‌ها، بسط دو جمله‌ای، بردار ، خط و صفحه، دنباله و سری، معادلات دیفرانسیل و اعداد مختلط

آمار

منابع

۱– کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت، تالیف عادل آذر و منصور مؤمنی و سعید جعفری، انتشارات سمت. ۲- کتاب آمار کاربردی، دکتر وحید ناصحی فر، انتشارات ترمه.

سر فصل ها

-تعاریف اولیه آماری(متغیرهای کمی، متغیرهای کیفی و انواع آنها ) ۲- آمار توصیفی(جدول فراوانی، میانگین، مد، میانه، واریانس، گشتاورها، ضریب چولگی، ضریب کشیدگی و ….) ۳- آنالیز ترکیبی(اصل ضرب، اصل شمول و عدم شمول، ترتیب، ترکیب، بسط چند جمله‌ای و …)‌۴- احتمال(فضای نمونه‌ای، پیشامدهای ناسازگار و مستقل، احتمال شرطی، احتمال اجتماع دو پیشامد، قضیه بیز، احتمال متوسط و ….

-متغیر تصادفی و تابع احتمال(تابع چگالی، تابع توزیع تجمعی، امید ریاضی، واریانس، قضیه چی بی شف، توزیع توام و کوواریانس و ضریب همبستگی و …) ۲- متغیر تصادفی گسسته(توزیع برنولی، دو جمله‌ای، دو جمله‌ای منفی، هندسی، فوق هندسی، یکنواخت گسسته، پوآسن ) ۳- متغیر تصادفی پیوسته( توزیع یکنواخت، گاما، نمایی، خی دو، بتا، نرمال، نرمال استاندارد و …)۴-متغیر تصادفی توام

– قضایای حدی تئوری احتمال(قانون قوی اعداد بزرگ، نامساوی مارکوف، نامساوی چی بی شف و …) ۲- نمونه‌گیری(گروهی، سیستماتیک، خوشه‌ای، پارامتر و آماره، توزیع نمونه‌ای میانگین و واریانس و …) ۳- تئوری برآورد(برآورد نقطه‌ای و فاصله‌ای و … )

-آزمون فرض آماری(فرض صفر و فرض مقابل، ناحیه‌ رد، انواع خطا، توان آزمون، تصمیم‌گیری و …) ۲- تحلیل واریانس(یک عاملی و دو عاملی) ۳- همبستگی و رگرسیون و ضریب تعیین

 

« تحقیق در عملیات »

ضریب این درس برای گرایش های مدیریت حمل و نقل دریایی و مدیریت صنعتی (۳)، برای گرایش های مدیریت تکنولوژی، مدیریت بازرگانی، مدیریت فناوری اطلاعات (۲) و برای سایر گرایش ها صفر است. معمولاً دانشجویان رشته مدیریت در این درس کمی ضعیف هستند، داشتن کمی پایه‌ی ریاضی و قدرت تجزیه و تحلیل برای فهم خوب این درس ضروری می‌باشد، اصولاً در دانشگاه‌ها از کتاب‌های پژوهش عملیاتی مهرگان، تحقیق در عملیات تألیف عقیله حیدری و کتاب لیبرمن به عنوان مرجع اصلی استفاده می‌شود.

 

« مدیریت مالی »

این درس برای گرایش مدیریت مالی دارای ضریب (۴) و برای سایر گرایش ها ضریب آن صفر می باشد. تعداد سؤالات آن در آزمون ۱۵ سؤال می‌باشد، شاید لازم به توضیح نباشد که برای داوطلبان گرایش مدیریت مالی جزء دروس پراهمیت است. مطالب آن در مورد برنامه‌ریزی سود و تحلیل اهرم‌ها، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، ارزشیابی اوراق بهادار، سبدهای سرمایه‌گذاری و … می‌باشد. برای رسیدن به تسلط نسبی در این درس، آشنایی با مفاهیم دروس اقتصاد و حسابداری مالی ضروری است.

منابع

۱ – مدیریت مالی ریموند پی نوو

 

۲- مدیریت مالی نوین دکتر جهان‌خانی جلد ۱ و ۲- مدیریت مالی دکتر جهان‌خانی و پارسائیان

 

۳- مدیریت مالی میانه دکتر پارسائیان

 

۴- مدیریت مالی دکتر تهرانی

 

سر فصل ها

-کلیات مدیریت مالی، صورت‌های مالی و تجزیه و تحلیل صورت‎های مالی، برنامه‌ریزی سود از طریق تجزیه و تحلیل نقطه سربه‌سر و اهرم‌ها

-برنامه‌ریزی مالی کوتاه مدت و بودجه‌بندی نقدی،سیاست‌های سرمایه در گردش، ریاضیات مالی و بودجه‌بندی سرمایه‌ای در شرایط اطمینان کامل

-بودجه‌بندی سرمایه‌ای در شرایط عدم اطمینان، تئوری پورتفولیو

-ارزشیابی اوراق بهادار، ساختار سرمایه، مسائل خاص شرکت‌های سهامی(رای‎گیری، تقسیم سود، افزایش سرمایه و…)

 

 

« مدیریت تولید »

درس مدیریت تولید در گرایش مدیریت صنعتی دارای ضریب (۳)، در گرایش های مدیریت تکنولوژی، مدیریت نشر و مدیریت فناوری اطلاعات دارای ضریب (۲) و در سایر گرایش ها دارای ضریب صفر می باشد. تعداد تست های آن ۱۵ سؤال می‌باشد. از منابع مهم این درس می‌توان به کتاب‌های مدیریت تولید دکتر جعفرنژاد و کتاب مدیریت تولید هایده متقی اشاره کرد. فهم این درس خیلی مشکل نیست و با مطالعه یک کتاب کامل و خوب می‌توان به درصد قابل توجهی در این درس رسید. سؤالات آن به صورت (تئوری‌های حفظی) و بعضاً یک سری تست‌های ساده که با دادن جدول، به منحنی و یا بلوک دیاگرام‌هایی در صورت تست، دانشجو با یک سری محاسبات ساده می‌تواند به راحتی به جواب برسد، نوع دیگری از تست‌های این درس می‌باشد.

منابع

۱ – کتاب مدیریت تولید خانم هایده متقی ۲ – کتاب مدیریت تولید مفاهیم اساسی در مدیریت، دکتر جعفر نژاد-مروری جامع بر مدیریت تولید-عماد شیخان،شهره مهرآسا

 

سر فصل ها

 

سیستم‌ها و مفاهیم تولید نوین، پیش بینی تقاضا، مکان یابی، طراحی استقرار

 

روش‌سنجی و کارسنجی، طراحی محصول، نقطه سربه‌سری، برنامه‌ریزی جامع، منحنی یادگیری

 

کنترل موجودی، برنامه‌ریزی سیستم‌های غیرپیوسته، برنامه‌ریزی مواد(MRP) ،اتوماسیون و طراحی محصول

 

مدیریت و کنترل کیفیت، کنترل پروژه، تعمیرات نگهداری، تئوری صف، قابلیت اطمینان

بازاریابی

 

 

 

بازاریابی

درس بازاریابی برای گرایش مدیریت بازرگانی ضریب (۴)، برای گرایش های مدیریت منابع انسانی، مدیریت کارآفرینی، مدیریت نشر و مدیریت فناوری اطلاعات ضریب (۲) و برای سایر گرایش ها ضریب صفر دارد. تعداد سؤالات این درس در آزمون ۱۵ سؤال می‌باشد. منابع مهم این درس در دانشگاه‌های مختلف کتاب‌های اصول بازاریابی کاتلر، مدیریت بازاریابی ونوس، ابراهیمی، روستا می‌باشند.

با توجه به حجم این درس نسبت به درس تئوری‌های مدیریت و مقایسه آن با دروس نسبتاً مشکل ریاضی و آمار و اقتصاد خرد و کلان می‌توان به این نتیجه رسید، برای این درس گذاشتن زمان لازم است. مطالب این درس از تعاریف اولیه بازاریابی شروع و با مورد بررسی قرار دادن برنامه‌ریزی‌های استراتژیک بازاریابی، تحقیقات در مورد رفتار مصرف‌کننده، تقسیم بازار و تعیین بازار هدف و پیش‌بینی فروش از فاز اول بازاریابی وارد فاز دوم اصول بازاریابی یعنی مدیریت محصول، کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان، تعیین قیمت، سیستم‌های توزیع فعالیت‌های ترفیعی و تشویقی می‌شود. در نهایت با اشاره به بازاریابی بین‌المللی و تأمین نیازهای بیشتر، بازار را معرفی کنند. علائم تجاری، بسته‌بندی و خدمات، تجزیه و تحلیل رقبا و … از دیگر مباحث این درس است.

سر فصل ها

اصول و مبانی بازاریابی(مفاهیم بازاریابی-ابعاد بازاریابی-انواع تقاضا-فلسفه‌های مدیریت بازاریابی- سیستم بازار- روش‌های رقابتی- تجزیه و تحلیل رقبا)

برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی(سیستم اطلاعات بازاریابی- فرآیند تحقیقات بازاریابی- روش‌های نمونه‌گیری

رفتار مصرف کننده(فرآیند تصمیم گیری خریدار مصرف کننده-فرآیند تصمیم گیری درباره خرید کالای جدید-عوامل موثر بر فرآیند تصمیم گیری خرید-انواع خریدار سازمانی-عوامل موثر بر رفتار خریدار صنعتی—تفاوت خریداران مصرف کننده و سازمانی)

بازاریابی هدف‌دار(انواع تقسیم بازار-روشها و متغیرهای تقسیم بازار-استراتژی‌های انتخاب بازار هدف-عوامل موثر در انتخاب استراتژی‌های هدف‌گیری بازار- معیارهای انتخاب بازار هدف-تعیین جایگاه در بازار-خط‌مشی‌های تعیین جایگاه)

پیش‌بینی فروش(عوامل موثر در اندازه بازار- برآورد فروش واقعی- روش‌های کمی و کیفی پیش بینی فروش)

مدیریت محصول(آمیخته محصول-مشخصات محصولات جدید- مراحل ایجاد و عرضه محصول جدید- مراحل عمر محصولPLC- سطوح سه‌گانه کالا-انواع کالا-علامت تجاری-کیفیت محصول-بازاریابی رابطه)

مدیریت قیمت(عوامل موثر در تعیین قیمت- فرآیند قیمت گذاری- انواع قیمت گذاری- تغییر قیمت‌ها)

مدیریت توزیع(تصمیم‌های مهم در طراحی کانال‌های توزیع- مراحل طراحی کانال‌های توزیع- مدیریت روابط کانال‌هایی توزیع-انواع شبکه‌های توزیع- خرده فروشی و عمده فروشی- سیستم توزیع فیزیکی)

مدیریت توزیع(عناصر ارتباط- عوامل موثر بر ترفیع- آمیخته ترفیع- خط مشی‌های ترفیع- تعاریف و ویژگی‌های آمیخته ترفیع- اهمیت آمیخته ترفیع در کالاهای مصرفی و صنعتی)

انواع بازاریابی(آمیخته بازاریابی خدماتی و بین المللی- اصطلاحات سیزده گانه اینکوترمز۲۰۱۰)

منابع

-اصول مدیریت بازاریابی،ترجمه حسین نوروزی-نیماسلطانی نژاد،انتشارات مهربان نشر

-مدیریت بازاریابی : تالیف کاتلر / ترجمه فروزنده، انتشارات آموخته

– مدیریت بازاریابی: تالیف و ترجمه دکتر احمد روستا – دکتر داور ونوس – دکتر عبدالحمید ابراهیمی( کتاب سه استاد )

 

 

 

« مالیه عمومی و بودجه »

این درس برای گرایش های مدیریت دولتی و مدیریت سازمان های دولتی دارای ضریب (۳) و برای سایر گرایش ها ضریب آن صفر است. سرفصل‌های آن شامل کلیات تعریف اولیه بودجه، طبقه‌بندی بودجه، سیکل و روش‌های تهیه و تنظیم بودجه ترکیب مخارج و درآمدهای دولت، بررسی انتقال، بیکاری و تورم در جامعه و … می‌باشد.

 

سر فصل ها

مالیه عمومی:

-مالیه عمومی و خصوصی، تحول مالیه عمومی ، وظایف مالیه عمومی، هزینه‌های عمومی

-درآمدهای عمومی، درآمدهای مالیاتی، مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم، قرضه‌های عمومی، درآمدهای پولی، درآمدهای غیرمالیاتی

– اصول مالیات، عدالت مالیاتی و اصول آن، انواع نرخ‌های مالیاتی، انتقال مالیات و تعیین پرداخت کننده‌های حقیقی، ظرفیت مالیاتی، سیاست‌های پولی و مالی

بودجه:

بودجه:۱- کلیات و تعاریف بودجه ۲- اصول بودجه ۳- تعاریف و سیر تحول بودجه؛ اصول بودجه؛ اهداف و ضرورت بودجه؛ ارتباط بودجه با مدیریت؛ جنبه اقتصادی بودجه؛ کسری بودجه و مدیریت آن ۴- مراحل بودجه ۵- تنظیم و پیشنهاد بودجه ۶- تصویب بودجه ۷- اجرای بودجه ۸- نظارت بر بودجه ۹- معرفی مراحل بودجه‌بندی یا سیکل بودجه‌ای؛ مرحله تنظیم و پیشنهاد بودجه؛ مراحل تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه ۱۰- طبقه‎بندی بودجه‌ای ۱۱- پیش‌بینی درآمدها وهزینه‌ها، ۱۲- روش‌های تهیه و تنظیم بودجه؛ سازمان‌های بودجه‌ای؛ طبقه‌بندی بودجه؛ انواع طبقه‌بندی بودجه‌ای؛ روش‌های تنظیم و برآورد درآمدها؛ روش‎های برآورد هزینه‌ها.

منابع:

۱ – کتاب مالیه و بودجه دکتر مشایخی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ۲ – کتاب بودجه، دکتر مدنی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی ۳ – کتاب مالیه تالیف ابوطالب مهندس ۴ – کتاب مالیه تالیف رنگریز و خورشیدی ۵ – کتاب بودجه تالیف عزیزی ۶ – کتاب مالیه عمومی و بودجه تالیف پورولی ۷ – اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه تالیف مهدی ابراهیمی نژاد و اسفندیار فرج وند ، انتشارات سمت.

 

« مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک »

این درس از آزمون سال ۱۳۸۹ جزء مواد آزمون گرایش مدیریت مالی قرار گرفت. تعداد سؤالات طرح شده از این درس در کنکورهای سال های اخیر، ۱۵ سؤال است و ضریب آن برای گرایش مدیریت مالی ۴ و برای گرایش‌های دیگر صفر است. همان طور که از ضریب آن مشخص است این درس یکی از پراهمیت‌ترین دروس برای داوطلبان گرایش مدیریت مالی می‌باشد. از جمله منابع مهم این درس کتاب‌های مدیریت و سرمایه‌گذاری دکتر تهرانی، مدیریت و سرمایه‌گذاری شریعت پناهی، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک تألیف راعی و سعیدی می‌باشند و به نظر می‌رسد طراحان منابع دیگری را نیز مدنظر قرار داده باشند.

 

« حسابداری مالی و صنعتی »

این درس نیز همانند درس مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک از آزمون سال ۱۳۸۹ برای گرایش های مدیریت مالی و مالی با ضریب (۴) و مدیریت نشر با ضریب (۱) در نظر گرفته شده است و تعداد سؤالات آن در آزمون سراسری ۱۵ سؤال می باشد. منابع مهم این درس در دانشگاه‌ها کتاب‌های اصول حسابداری ۱و۲ تألیف جمشیدی، کتاب حسابداری صنعتی تألیف جمشید اسکندری می‌باشند. همان طور که از نام این درس مشخص است، مطالب آن مربوط به دروس حسابداری مالی و حسابداری صنعتی می‌باشد و برای رسیدن به شرایط مطلوب در این درس لازم است داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد وقت زیادی را به این درس اختصاص دهند.

 

« مبانی کارآفرینی »

این درس به تازگی در دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت گنجانده شده و فقط برای گرایش مدیریت کارآفرینی دارای ضریب (۳) می‌باشد و برای سایر گرایش‌ها ضریب آن صفر است. تعداد سؤالات این درس ۱۵ تست در نظر گرفته شده است. مطالب آن اکثراً تئوری‌های حفظ کردنی می‌باشد، فقط مشکل آن کمی پراکندگی در منابع این درس می‌باشد.

کلیه علاقه مندان به ادامه تحصیل در هر یک از این رشته گرایش ها بدون توجه به عنوان رشته کارشناسی خود می توانند منابع کارشناسی ارشد مدیریت را مطالعه کرده و در کنکور کارشناسی ارشد این رشته شرکت نمایند .

سر فصل ها

موفقیت،برنامه ریزی شغلی و مفاهیم اولیه،سیر تکاملی و تعاریف کارآفرینی، فرآیند کارآفرینی ، ایده فرصت، کارآفرینی در نظریه های اقتصادی، کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان مدیریت

کارآفرینی از دیدگاه محققین علوم رفتاری، رهیافت جامعه شناسی، مدل های کارآفرینی رهیافت های جایگزین

کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی اجتماعی،مدل های کارآفرینی، آموزش کارآفرینی

تحقیقات کارآفرینی،کارآفرینی دانشگاهی،انواع کسب و کار، روش های راه اندازی کسب و کار، برنامه کسب و کار، مدل کسب و کار، فعالیت های مدیریتی و تولیدی،فعالیت های بازرگانی و مدیریت ریسک، فعالیت حسابداری،دیده بان جهانی، توسعه کارآفرینی و محیط کسب و کار

منابع

– کتاب نظریه های کارآفرینی(دکترا )،نویسندگان: دکتراحمد پور،دکتر کریمی، الفت پور، انتشارات

-کارآفرینی(تعاریف ،الگوها، نظریات)-دکتر محمود احمدپور داریانی، انتشارات جاجرمی

-کارآفرینی پیشرفته، دکتر محمود احمدپور داریانی و علی ملکی، انتشارات راه دانش.

– مبانی کارآفرینی، دکتر محمود احمدپور داریانی و دکتر سید محمد مقیمی، انتشارات دانشگاه تهران

– نظریه‌های کارآفرینی،دکتر سید محمد مقیمی، دکتر یوسف وکیلی و دکتر مرتضی اکبری. انتشارات دانشگاه تهران

 

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

منابع

۱ – مدیریت ما، مدیریت اسلامی در پرتو نهج البلاغه امام علی، علی اصغر پورعزت، بنیاد نهج البلاغه

– مبانی مدیریت اسلامی، رضا نجاری

– مدیریت اسلامی، علی اکبر افجه ای، جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی

– مدیریت اسلامی و الگوهای آن، لطف الله فروزنده دهکری، دانشگاه پیام نور

– اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن، ولی الله نقی پورفر، مرکز آموزش مدیریت دولتی

 

 

 تئوری های مدیریت

منابع

۱ – مبانی سازمان و اصول مدیریت، علی رضائیان، تهران، انتشارات سمت ۲ – مدیریت عمومی، سیدمهدی الوانی ۳ – منابع انسانی، اسفندیار سعادت ۴ – تجزیه و تحلیل سیستم ها، علی رضائیان ۵ – طراحی و ساختار ، رابینز ۶ – رفتار سازمانی، علی رضائیان.

سر فصل ها:

-مفاهیم و کلیات مدیریت، نظریه ها و مکاتب

-خلاقیت، تصمیم گیری، برنامه ریزی، مقدمات سازماندهی

-سازماندهی و طراحی ساختار، هماهنگی، کنترل

-مباحث رفتار سازمانی و منابع انسانی (انگیزش،ارتباطات، رهبری، تعارض،….)

 

مدیریت منابع انسانی

منابع

۱ مدیریت منابع انسانی، اسفندیار سعادت انتشارات سمت ۲ مدیریت منابع انسانی، آرین قلی پور، انتشارات سمت ۳ مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی دولان و شولر ۴ مدیریت منابع انسانی گری دسلر ترجمه اعرابی و پارسائیان

سر فصل ها

کلیات: تعاریف و مفاهیم مدیریت منابع انسانی، چگونگی پیدایش و توسعه مدیریت منابع انسانی، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، تجزیه و تحلیل و طراحی شغل. فرایند برنامه‌ریزی منابع انسانی، فرآیند کارمندیابی، فرآیند انتخاب. اجتماعی کردن(جامعه‌‌پذیری، آموزش و توسعه منابع انسانی، سیستم ارزیابی عملکرد. سیستم جبران خدمات: حقوق و دستمزد، سیستم پاداش، سیستم انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان، ایمنی، بهداشت، روابط کار و جدایی از سازمان

 

تحقیق در عملیات

سر فصل ها

-مدل برنامه‌ریزی خطی، مدل برنامه‌ریزی خطی-روش ترسیمی، مدل برنامه‌ریزی خطی-روش سیمپلکس

-مدل برنامه‌ریزی خطی- مدل ثانویه و سیمپلکس ثانویه، شکل ماتریسی مدل برنامه‌ریزی خطی، تحلیل حساسیت مدل برنامه‌ریزی خطی در اعداد سمت راست و ضرایب تابع هدف

-تحلیل حساسیت در ضرایب فنی ، متغیر تصمیم جدید، محدودیت جدید برنامه‌ریزی پارامتریک در تحلیل حساسیت، مدل حمل و نقل

تخصیص شبکه‌ها، مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح صفر و یک، برنامه ریزی غیرخطی، برنامه‌ریزی پویا، نظریه بازی‌ها

منابع

– کتاب خانم دکتر فدوی –  پژوهش عملیاتی مهرگان ۲ – تحقیق در عملیات، خانم عقیله حیدری

-مفاهیم و نکات تحقیق در عملیات عماد شیخان انتشارات کتابخانه فرهنگ

– نظریه زبان­ها، پیتر لینز، ترجمه دکتر صراف­زاده.

– کتاب انگلیسی برنامه‌ریزی خطی مودتی

 

 

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

سر فصل ها

 

مفاهیم اولیه سرمایه‎گذاری، فرایند، سرمایه‎گذاری، انواع سرمایه‌گذاری، مفاهیم اولیه ریسک، منابع ریسک، محیط سرمایه‎گذاری، مفاهیم اولیه مهندسی مالی، انواع ریسک‎های مالی،روش‎های سرمایه‎گذاری و انواع اوراق بهادار(انواع اوراق بهادار، ابزارهای بازار پول و بازار سرمایه، ساختار و انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ارزش خالص دارایی‌ها(NAV))انواع بازارهای مالی، شاخص‎های اوراق بهادار و انواع شاخص‌های قیمتی و نحوه محاسبه آنها،نحوۀ معامله اوراق بهادار( انواع سفارشات، محدوده زمانی سفارش، حساب ودیعه، خرید اعتباری، فروش استقراضی، انواع حساب‎های کارگزاری)، ریسک و بازده( شامل تعریف انواع ریسک و بازده، اندازه‌گیری ریسک و بازده، بازده اوراق قرضه، سهام عادی و . . . ) .

تئوری مطلوبیت و ریسک‌گریزی و رکود ستیزی، رابطۀ ریسک و بازده، منحنی‌های بی تفاوتی، منحنی‌های مطلوبیت ثروت، محاسبه ریسک و بازده پورتفوی، صرف ریسک، تئوری مارکوئیتز + مدل مارکوئیتز( Markowitz)، مرز کارا و خواص آن، انتخاب پورتفوی بهینه، ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک، تئوری بازار سرمایه، خط تخصیص سرمایه، خط بازار سرمایه(CML)، مدل تک عاملی و چند عاملی، مدل بازار، بهینه‎سازی در مدل‌های عاملی، تخمین α و β.

بتای اساسی، مفاهیم و آزمون‌های کارایی بازار سرمایهمدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای(CAPM)،خط بازار اوراق بهادار(SML)، بتای اهرمی و غیراهرمی، مدل بتای صفر، تئوری قیمت‌گذاریآربیتراژ(APT)، معیارهای ارزیابی عملکرد پورتفوی(شامل تعاریف، محاسبات، تجزیه و تحلیل)، مدل‌های ارزش‌گذاری نسبی و تنزیلی و مبتنی بر دارایی‌ها، ارزش‌گذاری اوراق سهام عادی و ممتاز(شامل: تعاریف، ویژگی‌ها و ارزشیابی).

ارزش‌گذاری اوراق با درآمد ثابت، انواع ریسک اوراق با درآمد ثابت و شاخص‌های اندازه‌گیری آن(دیرش و تحدب)، ساختار زمانی نرخ بهره و نظریه‌های آن(نظریه انتظارت صرف، نظریه رجحان نقدینگی، بخش‌بندی بازارها، بخش ترجیحی)، قراردادها و پیمان‌های آتی(شامل: تعاریف، انواع، قیمت‌گذاری)، اوراق اختیار معامله(شامل: انواع، مکانیزم بازار اختیار معامله، قیمت‌گذاری، سود و زیان و استراتژی‌های اختیار معامله)قراردادهای تاخت و قیمت‌گذاری تاخت.

منابع

۱ – مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته دکتر رضا راعی و احمدپویان فر ۲- مدیریت سرمایه گذاری و ریسک، سید مجید شریعت پناهی ، ابوالفضل جعفری ۳ – مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، دکتر رضا راعی و علی سعیدی ۴- مدیریت سرمایه گذاری (دکتر رضا تهرانی – عسگر نوربخش)

 

حسابداری مالی و صنعتی

سر فصل ها

چرخه حسابداری: چرخه حسابداری در واحدهای خدماتی(شامل معادله حسابداری، ثبت در دفتر روزنامه، ثبت‎های تعدیلی، و تهیه صورتهای مالی)، ساختار تئوریک حسابداری و گزارشگری مالی: مفروضات حسابداری، اصول حسابداری، ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی؛ چرخه حسابداری در واحدهای بازرگانی (شامل برخورد با انواع تخفیفات، روش‎های ارزیابی موجودی کالا، قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش، اشتباهات موجودی کالا و برآورد موجود کالا با روش سود ناخالص)

حسابداری دارایی‌ها: حسابداری وجوه نقد(شامل تهیه صورت مغایرت بانکی و تنخواه‎گردان)، حسابداری مطالبات(شامل برخورد با مطالبات مشکوک الوصول و روش‎های برآورد مطالبات مشکوک الوصول)، حسابداری دارایی‎های ثابت(شامل تعیین بهای تمام شده دارایی تحصیل شده، استهلاک دارایی ثابت، کنارگذاری و فروش دارایی ثابت، مخارج جاری و سرمایه‎ای پس از تحصیل و معاوضه دارایی‌ها)، حسابداری بدهی‌های بلندمدت(شامل تعیین قیمت اوراق قرضه، استهلاک صرف یا کسر اوراق قرضه، تعیین سود(زیان) بازخرید قرضه و حسابداری تبدیل اوراق قرضه به سهام)

شرکت‎های تضامنی: تشکیل شرکت تضامنی، تقسیم سود و زیان شرکت تضامنی تغییر در ترکیب شرکا(شامل ورود و خروج شریک)، تصفیه شرکت تضامنی، شرکت‌های سهامی: حقوق صاحبان سهام(شامل انواع سهام و سود انباشته) و ارزش دفتری هر سهم، تقسیم سود، سود سهمی و تجزیه سهام، سهام خزانه، صورت سود و زیان شرکت سهامی(شامل طبقات صورت سود و زیان، سود هر سهم، اصلاح اشتباه و تغییر در رویه حسابداری)، حسابداری سرمایه‌گذاری(شامل تعیین بهای تمام شده سرمایه‎گذاری، روش‌های ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‎مدت و بلندمدت و فروش سرمایه‌گذاری‌ها)، حسابداری تسعیر ارزهای خارجی

کلیات حسابداری صنعتی: طبقه‌بندی هزینه‎ها بر اساس ماهیت، محصول و رفتار، ثبت‎های حسابداری و صورت‎های مالی واحدهای تولیدی، تجزیه و تحلیل هزینه‌های سربار و تحلیل انحرافات آن، تسهیم هزینه‎های دوایر خدماتی به دوایر تولیدی، تجزیه و تحلیل نقطه سربه‎سر، سیستم‌های هزینه‌یابی:هزینه‎یابی سفارش کار، هزینه‎یابی مرحله‌ای، مبحث جریان وجوه نقد

منابع

– اصول حسابداری ۱و۲ دکتر نوروش

 

 

نکات مدیریت
نکات مدیریت

نکاتی که یک مدیر و رهبر تیم باید بداند

 

نکتات کلیدی در مدیریت و رهبری تیم از زبان Sam Gerstenzang  مدیرشرکت Sidewalk Labs (فعال در زمینه زیرساخت‌های شهری). او قبلا در Imgur (جامعه آنلاین برای به اشتراک‌ گذاری عکس) شاغل بوده  و مدیر توسعه محصول بوده است.

 نکات:

۱- مدیریت کردن آدم‌های بی انگیزه خیلی سخته.  پس کار خودتون رو راحت کنین و اصلا اونها رو استخدام نکنین تا مجبور به انجام این کار نباشین.

۲- افراد متفاوت مدیریت‌ متفاوت لازم دارن. خودتون رو وفق بدین، انعطاف‌پذیر باشین تا بفهمین چی باعث می‌شه هرکدوم از اعضای تیم شما به بالاترین سطح عملکردی خودش برسه.

۳- مداوم و مستقیم بازخورد بدین. به عنوان یک مدیر، ساده‌تره که صبر کنین و یک انتقاد بحرانی رو توی لفافه بگین، ولی این کار خودخواهانه‌اس. من تلاش می‌کنم در اولین فرصتی که بتونم اتاق کنفرانس رو برای برگذاری جلسه با اون شخص داشته باشم بازخوردم رو منتقل کنم، و برای یک جلسه رسمی رو در رو در روزهای بعد صبر نمی‌کنم.

۴- بازیکنان ‌خوب عاشق شنیدن نظرات انتقادی در مورد عملکردشون هستن، و وقتی بازیکنان متوسط تلاشی برای شنیدن بازخوردهای مربوط به خودشون نمی‌کنن، واقعا ناراحت می‌شن. بازیکنان ‌خوب خودتون رو با ارائه بازخورد عملی برای همه افراد تیم، و تشخیص عملکردهای برتر، راضی نگه دارین.

۵- ارتباط سخت‌ترین کاریست که شما انجام می‌دین. وقت زیادی روش بذارین، هم روی ارتباطات خودتون و هم روی بهبود ارتباط اعضای تیمتون.

۶- سریع اخراج کنین. اگر کسی که کارش رو بد انجام می‌ده رو زود اخراج نکنین، ممکنه کسانی که کارشون رو خوب انجام می‌دن رو هم از دست بدین. تاثیر کسی که کارش رو بد انجام می‌ده روی کسی که کارش رو خوب انجام می‌ده رو دست کم نگیرین. تیم شما حتی می‌تونه با افراد کمتر، سریعتر حرکت کنه. و نهایتا اخراج کسی که کارش بده آسون‌تر از اینه که به خاطر تموم شدن سرمایه، مجبور بشین یک کارمند خوب رو اخراج کنین. پس کسی که کارش رو بد انجام می‌ده اخراج کنین، قبل از اینکه مجبور بشین کسی که کارش رو خوب انجام می‌ده رو اخراج کنین.

۷- افراد باید احساس کنن که بهشون گوش داده شده. برای گوش دادن وقت بگذارین (ممکنه حق با شما نباشه)، بعد تصمیم بگیرین و اون تصمیم رو توضیح بدین. تا زمانی‌که متوجه نشدین چرا تصمیمی گرفته شده، تفسیری روی نظر دیگران ندین.

۸- ارائه توضیح و دلیل برای اینکه چرا شما تصمیمی رو گرفتین راهی برای بهبود فرایند تصمیم گیری شماست. هدف اصلی اینه که در فرایند کاری مدیر حداقل تصمیمات رو بگیره، و برای این امر تیم شما باید بدونه چطور تصمیمات خوب بگیره.

۹- وقتی برای تیمتون هدف‌گذاری می‌کنین، موفقیت رو واضح تعریف کنین و بدون کسب اطلاعات جدید، تعریف رو تغییر ندین. از سوی دیگه، زمانی که حقایق تغییر می‌کنه، اهداف خودتون رو دوباره ارزیابی کنین. اهداف سخت اما دست‌یافتنی تنظیم کنین.

۱۰- استخدام دوستانتون می‌تونه بسیار مفید باشه چراکه ارتباط آسون‌تر می‌شه، و دوستانتون احتمالا باهوش و با استعداد هستن. اما ممکنه اینکار به قیمت چیزهایی مثل تجربه و یا دامنه تخصص تموم بشه. اگر نمی‌تونین در صورت نیاز دوستانتون رو اخراج کنین، اصلا اون‌ها رو استخدام نکنین.

۱۱- تیمهای ماموریت گرا، از نظر رقابتی یک مزیت هستن چون  ۱) استخدام و ۲) ایجاد انگیزه رو آسان‌تر می‌کنن.

۱۲- هر تصمیمی بین یک فرد و مدیر گرفته بشه (مثلا  ارتقاء شغلی، جلسات رودرروی مداوم، احضار شدن به جلسه) فقط بین مدیر و اون فرد نیست، بلکه روی تمام افراد تیم اثر می‌گذاره. به عنوان مثال اگر می‌خواین کسی رو ارتقا بدین، اول مطمئن بشین که بقیه افراد تیم متوجه می‌شن که چرا اون فرد ارتقا پیدا کرده و چه کاری باید انجام بدن تا همون جایگاه رو به دست بیارن.

۱۳- ضررهای آگاه نبودن نسبت به یک نقطه ضعف، از داشتن اون نقطه ضعف بیشتره، پس برای خودآگاهی تلاش کنین.

 

۱۴- گاهی اوقات مجبورین روی پروژه بزرگی که منابع زیادی نیاز داره و به نتیجه نمی‌رسه شرط بندی کنین. مراقب تلفات روحی تیمتون باشید. همه تحمل شکست‌های مکرر رو ندارن. اگر شما یکی از بنیانگذاران هستین، احتمالا به این موضوع بیشتر از تیمتون عادت دارین. یک روش خوب این است که کارهای تکراری را با کارهای پرریسکتر و بزرگتر ترکیب کنین تا انرژی تیمتون رو بازسازی کنین. اما نباید هیچ ویژگی‌ای رو به عنوان یک راه حل جادویی مطرح کنین، و شکست فردی با حسن نیت رو به عنوان هزینه لازم برای تجربه چیزهای جدید نشون بدین. شرکت شما نمونه‌ای از شرط بندی‌های شماست.

 

۱۵- یکی از بزرگترین سیگنال‌های فرهنگی‌ای که می‌تونین ارسال کنین، که خیلی هم سخت تغییر می‌کنه، اینه که چطور پول خرج می‌کنین. کجا پول خرج می‌کنین (وکجا نه). این نشون می‌ده که چه چیزهایی براتون مهمه.

 

۱۶- بهترین راه برای جلوگیری از رواج سیاست‌بازی، چشم پوشی کردن نیست، بلکه وقت گذاشتن روی این مسئله‌ست. سیستم‌های روشن مبتنی بر شایستگی تعریف کنین، که سردرگمی در مورد آنچه اعضای تیمتون باید انجام بدن رو کاهش بده.

 

۱۷- یکی از مفیدترین کارهایی که می‌تونین انجام بدین اینه که تصویر بزرگتر و جامعتر رو برای تیمتون ترسیم کنین. دونستن اونچه که مهمه به پشت سر گذاشتن چیزهای مزخرف کمک می‌کنه.

 

۱۸- بهترین راه برای مدیریت آدم‌های بزرگ، ارائه واضح اهداف و دادن بازخورد منظمه (که با دستورات منظم متفاوته).

 

۱۹- بااینکه توسعه حرفه‌‌ای مسئولیت شخصی هر فرده (چه کس دیگه ای می‌تونه باشه؟)، اما زمان و وقتی که یک مدیر برای درک و فعال کردن پیشرفت تیمش صرف می‌کنه، زمانیه که به درستی استفاده شده.۲۰- گاهی اوقات افراد حرف‌های به درد نخور می‌گن. گاهی اوقات آدمها روزهای بد دارن. زیاد همه‌چیز رو به خودتون نگیرین.

 

۲۱- یک شعار شخصی هست که به نظر من مفیده “ما تا الان خوش شانس بودیم اما دیگه وقتشه که خوب باشیم.” به این معنی که ، اجازه بدین وانمود کنیم تمام موفقیت‌های گذشته نتیجه وضعیت ما و نه کار سخت یا کیفیت خوب ما بوده. در حال حاضر با عملکرد بهتر یک فرصت منحصر به فرد برای کاهش وابستگی خودمون به شانس داریم.برای این باور فقط کافیه کمی از منیت خودتون رو خرج کنین، و این می‌تونه نیروی فردی شما رو تقویت و به بهبود تیم کمک کنه.

مدیریت
مدیریت

منابع

هارولد کونتز و همکاران. اصول مدیریت. ترجمهٔ محمدهادی چمران. چاپ سوم. موسسه انتشارات علمی، ۱۳۸۰

نورث کوت پارکینسون و دیگران. اندیشه‌های بزرگ در مدیریت. ترجمه مهدی ایران‌نژاد پاریزی. مؤسسه بانکداری ایران، ۱۳۶۹.

عبدالله جاسبی. اصول و مبانی مدیریت. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.

حسین علیان. مبانی مدیریت استعدادها. انتشاران سپاهان. ۱۳۸۹ شابک:۹۷۸۹۶۴۲۵۶۵۴۴۳

علی رضاییان. اصول مدیریت. انتشارات سمت، ۱۳۸۳. شابک ‎۹۶۴۴۵۹۸۱۲۱.

طاهره فیضی. مبانی سازمان و مدیریت. انتشارات دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۳. شابک ‎۹۶۴۳۸۷۰۸۶۳.

سید مهدی الوانی. مدیریت عمومی. چاپ نوزدهم. نشر نی، ۱۳۸۲. شابک ‎۲–۰۴۲–۳۱۲–۹۶۴.

-رضاییان، اصول مدیریت

-الوانی، مدیریت عمومی

-رضائیان، اصول مدیریت، ص ۷

-رابینز، استیفن. رفتار سازمانی. جلد نخست.

-دانشنامه آنلاین businessdictionary.com، مدخل management

-کونتز، اصول مدیریت

–فیضی، ص ۴۴

-رضائیان، اصول مدیریت، ص ۱۸-

-داور ونوس/زبان تخصصی مدیریت ص ۱۱

سایت موسسه ماهان

سایت موسسه مدرسان شریف

سایت مشاوره هیوا

سایت ویکی پدیا

سایت توسکولو

دفترچه سازمان سنجش

 

 

گردآوری و پژوهش توسط بخش مدیریت ،مرکز هنری اجتماعی آمـد

Amadgp.ir

کپی از مطلب با درج لینک مستقیم بلامانع می باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Rating*