معماری اسلامی

همه چیز در مورد  معماری اسلامی+ فایل PDF

 

عنوان درس:معماری اسلامی۱

Islamic Architecture I

معماری اسلامی
معماری اسلامی

معماری اسلامی ۱  از دروس مهم و اصلی معماری است.که در برنامه درسی جدید اضافه گردیده و همراه با ۲ جایگزین برنامه درسی قدیمی شده است.این « آشنایی با معماری اسلامی »درس می کوشد تصویری روشن از معماری اسلامی ایران ارائه دهد . تصویری که گامی نخست برای مؤانست دانشجویان با این معماری غنی به حساب آید .

مباحث زیر موضوعات اصلی این درس را در بر میگیرند :
* بیان ضرورت ارائه این درس به صورت مبحثی مستقل در میان دروس تاریخ معماری .
* مفاهیم و تعاریف معماری اسلامی به طور کلی و تعریف حوزه معماری اسلامی ایران به طور خاص .
* نحوه شکل گیری معماری اسلامی در ایران و ارتباط آن با معماری قبل از اسلام ایران .
* نیارش سازه های طاقی
* ارائه تصویری کلی از سیر تحول این معماری در طول تاریخ به مدد معرفی دقیق نمونه های مهم و ارزنده، تعیین مشخصات آثار و ابنیه دوره های مختلف، تفاوت ها و تشابه های آثار این دوره ها و تعیین نقاط عطف تاریخ این معماری .
* بحث در معرفی انواع بناها و ارایه نمونه هایی از آنها مانند مسجد، مدرسه، مقبره، کاروانسرا، بازار و بنا های وابسته به آن؛ باغ، بناهای خدماتی ) حمام و آب انبار و …( ، خانه های مسکونی و نیز مجموعه ها .

حال با توجه به دو برنامه درسی موجود ، این درس را تشریح میکنیم :
۱ – برنامه درسی جدید، مصوب سال ۱۳۹۵ که در دانشگاه تهران و بعضی دانشگاه ها طبق آن تدریس می گردد و آخرین بار توسط دانشگاه فردوسی بازنگری شده است و تا سال ۱۴۰۲ معتبر است .
۲ – برنامه درسی قدیمی ، مصوب شورای عالی برنامه ریزی سال ۱۳۷۷ که همچنان در دانشگاه علم و صنعت و بعضی دانشگاه ها طبق آن تدریس می گردد.

مشخصات کلی،برنامه و سرفصل دروس کارشناسی مهندسی معماری بازنگری شده مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۵:

معماری اسلامی1
معماری اسلامی۱
معماری اسلامی1
معماری اسلامی۱
معماری اسلامی
معماری اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

معماری اسلامی
معماری اسلامی

 

 

مشخصات کلی،برنامه و سرفصل دروس کارشناسی مهندسی معماری مصوب شورای عالی برنامه ریزی ۲۴ / ۸ / ۱۳۷۷ :
آشنایی با معماری اسلامی
آشنایی با معماری اسلامی
آشنایی با معماری اسلامی
آشنایی با معماری اسلامی

 

 

دانلود فایل PDF :

معماری اسلامی

 

کاری از بخش معماری و شهرسازی ،مرکز هنری اجتماعی آمـد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Rating*