معماری معاصر

همه چیز در مورد  معماری معاصر۱+ فایل PDF

عنوان درس:معماری معاصر۱

Contemporary Architecture I

معماری معاصر
معماری معاصر

معماری معاصر۱ از دروس مهم و اصلی معماری است.که در برنامه درسی جدید اضافه گردیده و همراه با « معماری معاصر۲ » جایگزین

« آشنایی با معماری معاصر» از دروس اصلی در برنامه درسی قدیمی شده است.

بخشی از سرفصل درس:
این درس برای شانزده جلسه دو واحدی به شرح زیر طراحی و ارائه می گردد:
در جلسه اول سعی می گردد تا از دیدگاه مفهومی و فلسفی به مفاهیم معاصر، دوره معاصر ، سنت ، مدرن ، مدرنیسم و مدرنیته و مؤلفه های اساسی تشکیل دهنده این مفاهیم اشاره شود.
جلسه دوم دانشجویان با نخستین گام های مدرن شدن انسان از دوران رنسانس آشنا خواهند شد و بر این اساس سعی می شود تا مفاهیم امانیسم ، سوژه و ابژه را در غالب شکل گیری تصور فضایی جدید و پرسپکتیو در هنر و معماری دوره رنسانس رابا ذکر نمونه ها
ارائه گردد.
جلسات سوم و چهارم مختص مطالعه عصر انقلاب های مهم در اروپا است. در این جلسات در ابتدا به جنبش پروتستانیسم (اصلاح دینی)،جنبش روشنگری، انقلاب فرانسه و انقلاب صنعتی پرداخته می شود. سپس به چگونگی شکل گیری هنر و معماری در راستای این تحولات پرداخته می شود. طرح مباحث مربوط به سبکهای احیایی در معماری ، هنر رمانتی سیسم و معماری رئالیسم با ذکر نمونه ها(کرستال پالاس و برج ایفل)در این راستا ضروری است.
در ادامه به تمامی جلسات خواهیم پرداخت.

حال با توجه به دو برنامه درسی موجود ، این درس را تشریح میکنیم :
۱ – برنامه درسی جدید، مصوب سال ۱۳۹۵ که در دانشگاه تهران و بعضی دانشگاه ها طبق آن تدریس می گردد و آخرین بار
توسط دانشگاه فردوسی بازنگری شده است و تا سال ۱۴۰۲ معتبر است .
۲ – برنامه درسی قدیمی ، مصوب شورای عالی برنامه ریزی سال ۱۳۷۷ که همچنان در دانشگاه علم و صنعت و بعضی دانشگاه ها
طبق آن تدریس می گردد.

 

مشخصات کلی،برنامه و سرفصل دروس کارشناسی مهندسی معماری بازنگری شده مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۵:

معماری معاصر1
معماری معاصر۱
معماری معاصر
معماری معاصر
معماری معاصر
معماری معاصر

 

 

 

 

 

معماری معاصر
معماری معاصر

 

مشخصات کلی،برنامه و سرفصل دروس کارشناسی مهندسی معماری مصوب شورای عالی برنامه ریزی ۲۴ / ۸ / ۱۳۷۷ :

آشنایی با معماری معاصر
آشنایی با معماری معاصر

 

دانلود فایل PDF :

معماری معاصر

 

 

کاری از بخش معماری و شهرسازی ،مرکز هنری اجتماعی آمـد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Rating*