گروه بندی ساختمان ها

گروه بندی ساختمان ها

Building Regimentation
همه چیز در مورد گروه بندی و تصرف های  ساختمان ها

گروه بندی ساختمانها
گروه بندی ساختمانها

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان ایران ( الزامات عمومی ساختمان) :

 

دسته بندی ساختمان ها از نظر تعداد طبقات و نحوه قرارگیری بر زمین

ساختمان ها، از نظر تعداد طبقات و نحوه قرارگیری بر زمین، در این مبحث به صورت زیر دسته بندی

می شوند:

 

دسته بندی کلی:

آ- ساختمان های یک و دو طبقه، ب- ساختمان های سه و چهار طبقه

پ- ساختمان های بیش از چهار طبقه تا ارتفاع ۲۳ متر

ت- ساختمان های با ارتفاع بیش از ۲۳

متر.

گروه بندی جزئی:

آ- ساختمان های یک و دو طبقه:

گروه ۱: ساختمان های ردیفی و متصل؛

گروه ۲: ساختمان های مجزا و منفصل؛

گروه ۳: ساختمان های ترکیبی با الگوی حیاط مرکزی.

 

ب- ساختمان های سه و چهار طبقه:

گروه ۴: ساختمان های ردیفی و متصل؛

گروه ۵: ساختمان های مجزا و منفصل.

 

پ- ساختمان های بیش از چهار طبقه تا ۲۳ متر ارتفاع:

گروه ۶: ساختمان های ردیفی و متصل؛

گروه ۷: ساختمان های مجزا و منفصل.

ت- ساختمان های بلند

گروه ۸: ساختمان های بیش از ۲۳ متر ارتفاع

 

تصرف

تصرف در لغت به مفهوم در اختیار گرفتن ساختمان یا بخشی از ساختمان به منظور کار یااستفاده ای معین است و در این مقررات، مقصود از “تصرف”، نوع و شیوه بهره گیری از بنا یا بخشی از آن است که با مقصودی معلوم در دست بهره برداری بوده یا قرار است برای آن مقصود مورد استفاده واقع شود.

 

واحد تصرف

محدوده ای مستقل از یک بنا، دارای متصرف یا متصرفانی با مالکیت یا مجوز بهره برداری مشخص، که به وسیلۀ دیوارها و سقف و کف از سایر واحدهای تصرف و فضای عمومی مجزا گردیده است. مانند واحدهای مسکونی، واحدهای کسبی مستقل، مغازه ها و واحدهای اداری مستقل. اتاق های هتل ها و سایر ساختمان های اقامتی، خوابگاه ها، بیمارستان ها، ادارات و یا غرفه های فروش کالا در فروشگاه های بزرگ، واحد تصرف محسوب نمی شوند.

 

بار تصرف

تعداد افراد استفاده کننده از یک فضا، واحد تصرف یا ساختمان به طور هم زمان، که راه دسترس یا خروج برای آن تعداد طراحی می شود.

 

جدول راهنمای حروف اختصاری تصرف ها

حروف اختصاری تصرف ها در جدول زیر ارائه شده است، تا کاربران به نحو ساده تری بتوانند، نوع تصرف ساختمان های مختلف رایج را یافته و با تقسیم بندی های ارائه شده در مقررات تطبیق دهند.

تصرف ها
تصرف ها
تصرف ها
تصرف ها

از سری مقالات مقررات ملی ساختمان

 کاری از بخش  معماری و شهرسازی گروه هنری اجتماعی آمد

 

                       Amadgp.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Rating*