فرآیند طراحی در معماری

فرآیند طراحی در معماری از دروس مهم و اصلی معماری است . که جایگزین« فرآیند و روش های طراحی در معماری » از دروس اختیاری در برنامه درسی قدیمی شده است .

بیشتر بخوانید

تنظیم شرایط محیطی

همه چیز در مورد  تنظیم شرایط محیطی+ فایل PDF عنوان درس:تنظیم شرایط محیطی Environmental Control of Building تنظیم شرایط محیطی

بیشتر بخوانید

نقشه برداری

نقشه برداری از دروس مهم و اصلی معماری است مقصود از ارائۀ این درس آشنایی با فن نقشه برداری، چگونگی برداشت عوارض زمین و نیز پیاده نمودن نقشه های ساختمانی بر روی آن می باشد .

بیشتر بخوانید

کارگاه مصالح و ساخت

همه چیز در مورد  کارگاه مصالح و ساخت + فایل PDF   عنوان درس:کارگاه مصالح و ساخت stuff and Fabrication

بیشتر بخوانید

مقدمات طراحی معماری ۳

همه چیز در مورد مقدمات طراحی معماری + فایل PDF عنوان درس: مقدمات طراحی معماری ۳ Architectural Basic Design 3

بیشتر بخوانید

انسان،طبیعت،معماری

همه چیز در مورد انسان،طبیعت،معماری+ فایل PDF   عنوان درس: انسان،طبیعت،معماری Man, Nature, Architecture انسان،طبیعت،معماری از دروس مهم و پایه معماری

بیشتر بخوانید